Bế mạc hội nghị WTO mà không có đột phá (02/3/2024)

Cập nhật: 02/03/2024

Sau 5 ngày họp, Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 13 của Tổ chức Thương mại thế giới đã bế mạc mà không đạt được đột phá quan trọng nào đối với các vấn đề lớn. Kết quả lớn nhất của hội nghị là việc các bên tạm thời gia hạn lệnh không áp thuế hải quan thương mại điện tử thêm 2 năm.

Từ khóa: #bế mạc #hội nghị #wto

Thể loại: Thế giới

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập