Báo Văn nghệ số đặc biệt ra ngày 30/4/2022

Cập nhật: 04/05/2022

Từ khóa: 47 năm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 65 năm thành lập Hội Nhà văn Việt Nam, Trương Vân Ngọc, Thu Loan, Lê Hà Ngân, Vũ Quần Phương, Trần Ninh Hồ, Thạch Quỳ, Nguyễn Đức Mậu, Bằng Việt, Hoài Vũ, Mai Văn Phấn, Nguyễn Bình Phương

Thể loại: Âm nhạc - Điện ảnh

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập