Công cuộc chống tham nhũng ngày càng quyết liệt (18/09/23)

Cập nhật: 18/09/2023

- Công cuộc chống tham nhũng ngày càng quyết liệt - Hòa giải viên cơ sở: Hòa giải mâu thuẫn, gắn kết cộng đồng

Từ khóa: #tham nhũng#, #hoà giải viên#

Thể loại: Nội chính

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập