cổng thông tin điện tử ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

Viện Báo chí công bố bộ nhận diện thương hiệu

Ngày 3/10, Viện Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) công bố bộ nhận diện thương hiệu của Viện nhằm hoàn thiện hơn về mặt hình ảnh và quảng bá thương hiệu rộng rãi

04/10/2019 |  VOV2

Cùng chuyên mục