cổng thông tin điện tử ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

Nội chính

Chính phủ “nhắc nhở” Quảng Trị vì nhiều tháng khuyết Chủ tịch tỉnh

VOVVN - Sau nhiều tháng Quảng Trị để trống ghế Chủ tịch UBND tỉnh, Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu tỉnh khẩn trương kiện toàn chức danh này.

2 giờ trước
12 giờ trước |  VOVVN
Quảng Ninh hoàn thành Đại hội cấp cơ sở, các Đại hội điểm cấp huyện
12 giờ trước |  VOVVN
Bạc Liêu tổ chức Đại hội điểm cấp huyện đầu tiên, bầu trực tiếp Bí thư
13 giờ trước |  VOVVN
Đà Nẵng kiện toàn, sắp xếp cán bộ trước Đại hội
18 giờ trước |  VOVVN
Toàn văn thông cáo báo chí phiên họp 45 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
19 giờ trước |  VOVVN
Trà Vinh quan tâm cơ cấu cán bộ là người dân tộc Khmer vào cấp ủy các cấp