cổng thông tin điện tử ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

Cơ cấu tổ chức

TGĐ Nguyễn Thế Kỷ
Phó TGĐ Trần Minh Hùng
Phó TGĐ Ngô Minh Hiển
Phó TGĐ Vũ Hải Quang
Phó TGĐ Phạm Mạnh Hùng

Lãnh đạo Đài
Khối Biên tập
Khối Kỹ thuật
Khối Quản lý
Khối Doanh nghiệp
Khối Đào tạo
Cơ quan thường trú