cổng thông tin điện tử ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

Áo dài - Tôi là người Việt Nam

Thời đại công nghệ 4.0, thông tin xấu, độc lan tràn khắp nơi. Nhiều thế lực lợi dụng sự phát triển như vũ bão của mạng internet để lan truyền thông tin có lợi cho mình. Vậy nên, hơn lúc nào hết, chúng ta cần thiết lập những “lá chắn văn hóa” để tự vệ, bảo tồn, phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam

30/11/2019 |  VOV2

Cùng chuyên mục